Избелването причинено от газове се причинява от действието на серните газове в атмосферата във в съединенията на оловото (бяло олово, зелен хром, жълт хром и др.), които се съдържат в някои бои и оцветители.

Тези газове често се срещат в райони, където съществуват химически заводи или петролни рафинерии. Също така те се получават при изгаряне на битуминозните въглища , при разграждане на отпадъци и при замърсяване на реките и пристанищата. Обратно на това, при появата на петна върху металите, причиненото от газовете избледняване протича само на повърхността на метала.

Ако петната са причинени от временно замърсяване на атмосферата, те ще изчезнат, а филмът от боята побелява.