Това явление се наблюдава, когато прилагаме продукта върху метални повърхности, изложени на пряка слънчева светлина продължително време през летните месеци. Когато повърхността, която искаме да боядисаме е нагрята до висока температура, тогава боята “завира”, при което разтворителите се изпаряват изключително бързо. Това води до нарушаване целостта на филма на боята, изразяващо се в напуквания. Същият проблем се наблюдава и при външните стени, когато боядисваме повърхности, изложени на атмосферни влияния за дълго време. За това предлагаме през летните месеци, боядисването да се извършва много рано сутрин, или вечер и никога, когато повърхността е изложена на слънце.