Разклащайте добре продукта преди употреба, а също така и по време на употреба.

Мястото където се съхраняват материалите трябва да бъде сухо, без наличие на влага и при температура от 10 до 30 °C.

Не боядисвайте при температури под 10°C и над 30°C, както и при влажност на атмосферата над 60%.

Четете внимателно инструкциите, изписани на опаковките.

Винаги разреждайте с правилния разредител, препоръчван от производителя.

Най-добри резултати се постигат с точното следване на инструкциите.

Времето за съхнене се увеличава при условия на влага и студ.

Когато боядисвате, не минавайте втора ръка, ако първият слой все още не е изсъхнал.

Уверете се, че продуктът е подходящ за повърхността, която трябва да боядисате и че тя предварително е подготвена за боядисване, съгласно нашите технически инструкции.

Латексите могат да се мият след 28 дни от нанасянето им.

Акрилните бои са устойчиви на дъжд след 10 дни от нанасянето им.

Металните повърхности (парапети) не трябва да се боядисват при горещо време.

Новите метални повърхности преди боядисване трябва да се почистват.

Уверете се, че строителните елементи, които боядисвате не съдържат в себе си влага.

Не разбърквайте продуктите с други вещества, ако те не са препоръчани от производителя.

При външно боядисване внимавайте слънчевите лъчи да не падат върху боядисваната повърхност, защото докато боята “завира” докато съхне и се получават мехурчета.

Ефективността на една боя зависи от формата, структурата и абсорбционната способност на боядисваната повърхност, от условията на средата и метода на боядисване.

Инструментите с които работите винаги трябва да бъдат чисти.

Ако искате да прекъснете процеса на боядисване за повече от 10 минути, трябва да поставите инструментите в чиста вода, за да не засъхнат. В случай, че вече използваната четка или мече са направени от материал, върху който се прилага разредител или WHITE SpIRIT, трябва преди повторната употреба да подсушим инструмента с парче плат или попивателна хартия, понеже ако водата остане образува балончета във боята.

Информацията, която даваме в тази листовка, е достоверна, но запазваме правото си да бъде променяна без предупреждение.

При изпълнение големи проекти, с цел правилния избор на материалите, се препоръчва оглед на място и изпробване на конкретните продукти от Отдела по техническа поддръжка.