Гипсовата мазилка представлява строителен материал, при прилагането на който е необходимо обилно мокрене с вода. В този случай боядисването трябва да започне най-малко след шест месеца, така че боядисваните повърхности да са добре изсъхнали. Същият проблем се наблюдава и при нови мазилки и бетон, при които боядисването трябва да започва най-малко след тридесет дни.