След боядисване на вътрешни стени с латекс поставихме самозалепващи се ленти за да боядисаме и дограмите но при премахване на лентите се отдели и латекса

Това се случва когато е налице недостатъчна адхезия на латекса. Повърхността на стената не е била грундирана, или грундираната повърхност и била прашна.